Do Botanickej záhrady UK zavíta „Kaktusárska jar“

Bratislava, 22. mája 2012: V Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) sa bude od piatku 25. mája do nedele 27. mája 2012 konať podujatie Kaktusárska jar. Jeho organizátormi sú Botanická záhrada UK a Klub kaktusárov Nobilis Bratislava.


22. 05. 2012 08.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Tohtoročná Kaktusárska jar predstaví na ploche cca 40 m2 okolo 600 druhov rastlín, ktoré odborníci vybrali spomedzi 3000 známych druhov kaktusov a sukulentov. Jedinečnosť tohto výberu spočíva nielen v rôznorodosti tvarov tela, tŕňov, kvetov kaktusov, v náročnosti a podmienkach pestovania (od mrazuvzdorných až po kaktusy trópov), ale i v krajine pôvodu (od severnej Kanady, USA, Peru až po Argentínu, resp. africký kontinent). „Hitom minuloročnej výstavy boli napríklad kvitnúce zime odolné kaktusy – tzv. escobarie – zo Severnej Ameriky,“ zhodnotil minuloročný záujem návštevníkov riaditeľ Botanickej záhrady UK RNDr. Jaroslav Bella.

Podujatie má už tradične dva rozmery. „Tým prvým je výstava, ktorou predstavujeme širokej verejnosti úspechy pri pestovaní kaktusov a sukulentov členmi klubu kaktusárov a botanickej záhrady,“ uviedol riaditeľ BZ UK. Návštevníci budú mať možnosť vidieť exotickú rozmanitosť sukulentných rastlín. „Kaktusárska jar je však pre verejnosť aj príležitosťou na rozšírenie si znalostí o pestovaní. Súčasťou podujatia býva aj sobotná večerná debata o skúsenostiach a zážitkoch spojená s premietaním záberov z ciest za kaktusmi,“ doplnil RNDr. J. Bella. Výstava je spojená s predajom prebytkov rastlín. Druhým rozmerom Kaktusárskej jari je medzinárodné sympózium, na ktorom sa stretávajú odborníci zo Slovenska i zahraničia. Na podujatí predstavujú novinky a objavy zo sveta sukulentných rastlín za posledné obdobie. Prednášky sú určené nielen odbornej, ale i laickej verejnosti.

Kaktusárska jar sa pod týmto názvom koná v Botanickej záhrade UK už 18-ty rok. Predchádzajúce výstavy klubu (pod inými názvami – napríklad Výstava u Červeného raka) sa konali už od roku 1959.

Botanická záhrada UK, ktorá v januári 2012 oslávila 70. výročie svojho založenia, je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Záhrada je otvorená denne od 9.00 do 18.00 hod. Posledný vstup je o 17.30 hod.

Aktuálne zábery z Botanickej záhrady UK

Foto: OVV RUK