Bratislavské lekárske listy doteraz uverejnili takmer 15 000 vedeckých prác z celého sveta

Bratislava, 14. januára 2014: Prestížny vedecký časopis Bratislavské lekárske listy, ktorý vydáva Univerzita Komenského v Bratislave (UK), oslávi 15. januára 2014 už 92. výročie vydania prvého čísla. Od vzniku v roku 1921 časopis publikoval na svojich stránkach takmer 15 000 vedeckých prác z celého sveta. Bratislava Medical Journal, ako znie anglický názov časopisu, publikuje nepretržite všetky významné skutočnosti, ktoré sa udiali v oblasti biologicko-medicínskeho vedeckého bádania a v oblasti klinickej medicíny.


14. 01. 2014 08.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Časopis bol od prvého čísla celosvetovo akceptovaný ako moderný vedecký, klinický a lekársky časopis, pretože mnohé európske knižnice si ho neustále vymieňali. Abstrakty jeho publikovaných rukopisov mali nemecké, francúzske, anglické a ruské súhrny.

Univerzita Komenského v Bratislave je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá vydáva impaktovaný vedecký časopis bez spoluúčasti SAV alebo iných inštitúcií.

„Záujem o publikovanie v našom časopise je vzhľadom na jeho prestížne postavenie mimoriadny. Dokumentuje to počet zaslaných rukopisov do redakcie, ktorý sa každoročne pohybuje od 900 do 1050 rukopisov, z ktorých uverejníme 140 až 150,“ hodnotí šéfredaktor časopisu prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

Význam Bratislavských lekárskych listov vyzdvihuje aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Rok 2013 sa stal významným míľnikom v živote tohto vedeckého časopisu. V spolupráci s Národnou knižnicou Slovenska v Martine a Ministerstvom kultúry SR sa podarilo pripraviť digitalizovanú formu časopisu od prvého čísla až do súčasnosti. Časopis je navyše od roku 2012 kultúrnym a vedeckým dedičstvom Slovenskej republiky. Pre najväčšiu a najstaršiu slovenskú univerzitu je cťou vydávať takýto unikátny časopis.“

Časopis každoročne uverejní v priemere 140 – 150  vedeckých prác z celého sveta, pričom približne 40 % rukopisov je slovenského pôvodu. Návštevnosť elektronickej formy časopisu sa pohybuje od 1600 do 3000 návštev každý mesiac.