Arménsky minister školstva a vedy Armen Ashotyan na návšteve FSEV UK

Bratislava, 5. decembra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave mala jedinečnú možnosť privítať vzácnu návštevu - arménskeho ministra školstva a vedy Armena Ashtoyana. Cieľom jeho návštevy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) bola prednáška pre študentov na tému „Eurointegrácia prostredníctvom vzdelávania“.


05. 12. 2013 13.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Arménskeho ministra prijali v mene rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prorektor UK pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., dekanka FSEV UK prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., a prodekanka FSEV UK pre zahraničné vzťahy a legislatívu JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Arménsky minister zaujal najmä výbornou angličtinou, v krátkosti predstavil pomery arménskeho školstva i Arménska ako krajiny. Po prednáške prebehla veľmi živá diskusia, o ktorú sa pričinili študenti FSEV UK. Po skončení podujatia sa minister presunul v rámci svojho časovo náročného programu k primátorovi Bratislavy.

„Podujatie veľmi dobre zapadlo do profilu štúdia našej fakulty. Informácie, ktoré sme mali možnosť vedieť len z druhej ruky, nám pán minister príjemne doplnil a s rozvahou predstavil. Ďakujem aj za aktivitu študentov, ktorí jeho čas na podujatí vyplnili,“ zhodnotila návštevu dekanka FSEV UK Silvia Miháliková.

 

Arménsky minister školstva a vedy na FSEV UK

Foto: Vladimír Kuric