Vyšlo októbrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Rok 2014 je volebným rokom aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Volí sa nový rektor UK a dekani viacerých fakúlt. Z univerzitného časopisu sa dozviete, kedy sa uskutočnia voľby a kto sú kandidáti na dekanov tam, kde už voľby prebehli.


23. 10. 2014 17.13 hod.
Od: Naša univerzita

Rektor UK otvoril akademický rok 2014/2015. Prinášame jeho slávnostný príhovor na stranách 6 až 8. Univerzita sa tradične zúčastnila na najväčšom festivale vedy. Ako to tam vyzeralo, si môžete pozrieť na stranách 9 až 11.

Šikovných doktorandov z mat-fyzu a ich výskum vám prinášame od strany 12. Môžete si prečítať, ako sa vytvára 3D rekonštrukcia s využitím štruktúrovaného osvetlenia, dozviete sa o logickom programovaní, alebo ako je možné využiť klastre berýlia, volfrámu a vodíka.

Popri práci na fakulte a v nemocnici sa podujal na humanitárnu misiu v Jordánsku, kde operuje obete vojny v Sýrii. Prečítajte si príbeh plastického chirurga Martina Boháča na strane 17.

„Mala rázny krok, prísne vystupovanie a prenikavý pohľad čiernych očí.“ Aj taká bola doktorka Eugénia Štekláčová, ktorá bola obávanou vedúcou anatomického ústavu nielen pre poslucháčov, ale aj pre spolupracovníkov. Prečítajte si, ako si na ňu spomína bývalý študent a kolega profesor Karol Kapeller na s. 30.

Príjemné čítanie želá redakcia Našej univerzity!

Naša univerzita – október 2014 (PDF dokument)