Univerzita Komenského si pripomenula učiteľov a študentov, ktorí padli v SNP

Bratislava 28. augusta 2014: Zajtra uplynie 70 rokov od začiatku Slovenského národného povstania, ktorému padlo za obeť množstvo ľudí. Tabuľa vo foyer historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave pripomína obete z radov pedagogického zboru a poslucháčov. Dnes si ich pamiatku uctilo vedenie UK na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.


28. 08. 2014 11.16 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pamätná tabuľa hlási „Nesklamali v ťažkých skúškach svojho ľudu“ a uvádza mená osôb, ktoré zahynuli v koncentračných táboroch, boli zastrelení gestapom, alebo padli v SNP. „I mŕtvi budete nás učiť,“ znie na tabuli.

Bližšie okolnosti, ako obete zahynuli, priniesol profesor Július Bartl v univerzitnom časopise Naša univerzita v septembri 1974 na stranách 1 – 2 pri príležitosti 30. výročia SNP. Z uvedeného vydania presne citujeme:

„Bratia Belákovci padli pri výbuchu muničného skladu v Slavošovciach. Nad Priekopou, takmer na dosah moderného sídliska Martin-Sever, (...) padli dvaja nerozluční kamaráti, medik Eugen Karvaš a právnik Vladimír Bláhovec. (...) V kremnickej väznici gestapáci zavraždili poslucháča prírodných vied Júliusa Horvátha. (...) V bojoch pri Kališti zahynul prírodovedec Oto Furdík, člen ilegálnych študentských skupín pred Povstaním. Juraj Ondko, poslucháč práv zahynul v bojoch pri Hrone ako príslušník Nitrianskej partizánskej brigády. Heroickou smrťou zomiera i kapitán povstaleckej armády, študent medicíny Pavel Mudroch. (...) Ján Medvec, poslucháč filozofie padol pri obrane severného Turca. (...) Jozef Šurda, poslucháč právnickej fakulty ešte roku 1941 organizoval robotníkov a študentov v zlatomoravskom okrese protifašistického hnutia, začo bol uväznený a odsúdený. (...) Spolu bojovali a spolu i padli pri prechode Hrona vo februári 1945, keď sa prebíjali k postupujúcej Červenej armáde. Partizána Jána Kamiača, poslucháča medicíny zastrelili Nemci v marci 1945. Pred popravou si musel sám vykopať hrob. Spolu s celou rodinou bol zastrelený v Kremničke medik František Cibula z Banskej Štiavnice. Ľudovít Beránek, ktorého niekoľkokrát zajali fašisti a podarilo sa mu vykĺznuť, zahynul pri plnení bojovej úlohy, keď ho smrteľne zranila guľka do pľúc. Delostreleckou, resp. minometnou paľbou boli zabití medik Ivan Bakoss a filozof František Salenka. Nie celkom sú známe osudy ďalších vysokoškolákov a študentov Aksteinera, Bobáka, Fifka, Gajdošíka, Milana, Mydlu, Mecha, Mikuláša, Malinu, Zorkovského a iných. Mnohí študenti zahynuli v koncentračných táboroch a väzniciach na následky prežitých útrap a krutého zaobchádzania. V koncentráku zahynul mladý študentský funkcionár pokrokových spolkov a neskôr člen ilegálneho vedenia KSČ v Brne MUDr. Aleš Húsek. Absolvent univerzity, stredoškolský profesor Alexander Markuš už od roku 1938 sa zapojil do ilegálnej práce. (...) Zahynul pri transporte väzňov bratislavskej väznice do koncentračného tábora pri Melku v Rakúsku za náletu anglo-amerických lietadiel. (...) Výpočet padlých, umučených a zabitých nie je úplný.“

Kompletný text si môžete prečítať tu (PDF dokument).

Slovenské národné povstanie znamenalo odpor a obranu voči vstupu nemeckej armády na slovenské územie. Do ozbrojeného povstania tiahli slovenské povstalecké jednotky. Hoci povstanie bolo 28. októbra 1944 potlačené, partizáni pokračovali v bojoch. SNP je jedným z najväčších povstaní proti fašizmu.

Obete SNP si pripomenulo vedenie UK. Zľava: prorektor UK Ľ. Šlahor, rektor UK K. Mičieta, prorektor UK J. Pekár, prorektor UK D. Meško a prorektor UK V. Múcska

Tabuľa vo foyer historickej budovy UK pripomínajúca obete spomedzi učiteľov a študentov UK, ktorí padli v SNP alebo zahynuli v koncentračných táboroch.

Foto: OVV RUK