Univerzita Komenského otvorila 96. akademický rok

Bratislava 22. septembra 2014: Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) - dnes slávnostne otvorila v poradí 96. akademický rok. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK nechýbal okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí UK, ani minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini.


22. 09. 2014 12.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., osobitne privítal v novom akademickom roku 2014/2015 študentov prvých ročníkov. Ako však poznamenal, demografický vývoj a aktuálny nástup menej početných populačných ročníkov sa odráža v nižšom počte prihlášok na vysokoškolské štúdium. „Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, zatiaľ evidujeme približne 26 000 zapísaných študentov v dennej forme štúdia, z toho necelých 6000 prvákov, ktorým aktuálne ponúkame 689 študijných programov,“ povedal.

Vo svojom príhovore vyzdvihol aj úspechy, ktoré univerzita zaznamenala v medzinárodnom meradle – 495. miesto v celosvetovom rebríčku univerzít „University Ranking by Academic Performance“, v ktorom je UK jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít. „Som rád, že sa nám darí udržanie elitnej pozície aj v rámci renomovaného celosvetového rankingu inštitúcie zostavujúcej tiež prestížny Šanghajský rebríček v hodnotení univerzít s najnižšou nezamestnanosťou absolventov doktorandského štúdia. Aj preto som presvedčený, že naši prváci si zvolili svoju alma mater správne,“ dodal rektor UK.

Predstaviteľ UK tiež na slávnostnom zhromaždení predstavil pripravované podujatia: „Teší ma, že môžem na tomto mieste uviesť októbrovú prednášku trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny, investigatívneho novinára Walta Bogdanicha z New York Times. Ide už o štvrtého nositeľa Pulitzerovej ceny prednášajúceho na našej akademickej pôde, ktorý nadviaže na minuloročnú návštevu novinárky Abigail Goldman. A deň predtým - 20. októbra - pripravujeme udelenie titulu Doctor honoris causa UK fyzičke, političke a medzinárodne uznávanej osobnosti svetového formátu Angele Merkelovej.“

Minister školstva v príhovore vyzdvihol poslanie univerzity: „Rovnako ako vy si uvedomujem, že perspektíva a rozvoj vedomostnej spoločnosti stojí na osobnostiach, odborníkoch, ktorých nám pre praktický život pripravila práve akademická pôda. V tomto význame je vaše poslanie nezastupiteľné a úlohou nás, štátnych predstaviteľov, je preto vytvárať vám čo najlepšie podmienky a zázemie pre vašu prácu.“

Výučba v zimnom semestri 96. akademického roku, ktorý dnes UK slávnostne otvorila, potrvá do 19. decembra 2014. Výučba v letnom semestri bude prebiehať od 15. februára do 22. mája 2015.

Foto: Vladimír Kuric


Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.