UK na Noci výskumníkov 2014: Tajomstvá prvej pomoci, obnova buddhizmu v Tibete i modelovanie nervového systému

Bratislava 19. septembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nebude ani tento rok chýbať na najväčšom slovenskom festivale vedy – Noci výskumníkov 2014 (v piatok 26. septembra 2014). Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita si pre návštevníkov 8. ročníka tohto festivalu pripravila zaujímavé prednášky a prezentácie z oblasti medicíny, geológie, genetiky, farmácie či archeológie.


19. 09. 2014 11.16 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tohtoročnej Noci výskumníkov budú UK reprezentovať Filozofická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK (prezentácie v Bratislave) a Jesseniova lekárska fakulta UK (prezentácie v Žiline).

Prírodovedecká fakulta UK umožní návštevníkom stať sa súčasťou vedeckých pokusov z oblasti genetiky, chémie, biológie, antropológie a geológie. V priestoroch pred bratislavskou Starou tržnicou si budú tiež môcť záujemcovia pozrieť, ako funguje geofyzikálny prístroj RADAR slúžiaci na detekciu podpovrchových nehomogenitov.

Farmaceutická fakulta UK sa predstaví (v Starej tržnici v Bratislave) so svojím stánkom Anafyzdiater nervového systému. Názov je odvodený zo štyroch hlavných oblastí – Anatómia, Fyziológia, Diagnostika a Terapia nervového systému. Návštevníci sa tu budú môcť zapojiť do modelovania hlavných súčastí nervového systému, ale napríklad si aj vlastnoručne vytvoriť želatínové tobolky.

Zaujímavé prednášky ponúkne aj Filozofická fakulta UK. Slovenským objavom mayských pyramíd v pralesoch severnej Guatemaly sa bude venovať prof. Milan Kováč, ktorý priblíži aj podmienky každodennej práce archeológov a prieskumných tímov pracujúcich v extrémnych podmienkach pralesa. Doc. Erik Láštic predstaví koncept sledovania elektronickej komunikácie obyvateľstva a jeho podoby na Slovensku. Doc. Martin Slobodník bude vo svojej prednáške ilustrovať proces obnovy buddhizmu v Tibete. Pre návštevníkov Noci výskumníkov 2014 je pripravená aj prednáška o archeológii a o procese zisťovania veku archeologických nálezov – v podaní Mgr. Petra Bartu.

Martinská Jesseniova lekárska fakulta UK predstaví návštevníkom v Žiline (Aupark Shopping Center) dve zaujímavé témy – Alergia pod drobnohľadom a Tajomstvá prvej pomoci. Prvá sa bude venovať výskytu alergií a predstaveniu nových možností diagnostiky. V tomto stánku zástupcovia fakulty predvedú aj možnosti diagnostiky vybraných alergénov prostredníctvom kožných testov. Druhý vedecký stánok priblíži návštevníkom, ako postupovať v prípade otravy či predávkovania drogami, ako sa líši prvá pomoc v závislosti od veku, či aké vedomosti musí mať profesionálny záchranár. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj svoje praktické zdatnosti pri poskytovaní prvej pomoci – na simulačnej figuríne.

„Verím, že stánky a prezentácie, ktorými sa snažíme verejnosti priblížiť výsledky špičkovej vedeckej práce našej univerzity, zaujmú aj tento rok návštevníkov Noci výskumníkov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Sú iba malou ukážkou vedeckej aktivity opakovane radiacej Univerzitu Komenského na významné priečky prestížnych celosvetových rebríčkov.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!

Viac informácií: www.nocvyskumnikov.sk

Na Noci výskumníkov 2014 zaznie aj prednáška doc. M. Slobodníka - Obnova náboženstva v Tibete: tibetský buddhizmus medzi tradíciou a výzvami súčasnosti (foto: M. Slobodník).