Prorektor UK prof. Turňa získal v Bruseli ocenenie za propagáciu vedy a výskumu

V Bratislave 9. októbra 2014: Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., si dňa 8. októbra 2014 na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli prevzal ocenenie za propagáciu vedy a výskumu v programovacom období 2007 – 2013. Ocenenie neziskového Združenia európskych projektov (EPA) so sídlom v Bruseli si prevzalo 12 osobností z 11 členských štátov EÚ.


09. 10. 2014 13.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Odovzdávanie ocenení sa konalo v rámci kampane EPA zameranej na podporu iniciatív európskej občianskej spoločnosti, ktoré sú inovatívne a užitočné pre špecifické komunity, územie alebo sektor. Tohoročná nominačná kampaň mala za cieľ upozorniť na prácu konkrétnych osobností, ktorá mala pozitívny vplyv na poli európskych rozvojových projektov.
   
Prorektor UK prof. Turňa v roku 1981 ako prvý na Slovensku pripravil rekombinantnú DNA a ďalej v oblasti výskumu a výchovy rozvíjal túto technológiu. Podarilo sa mu úspešne naklonovať niekoľko génov potrebných v rámci projektov základného výskumu a biotechnologického využitia. V poslednom období sa zameriava najmä na horizontálny génový transport v súvislosti s mikroevolúciou a vznikom patogénnych mikroorganizmov a hodnotením biologickej bezpečnosti geneticky modifikovaných organizmov. Je spoluautor troch monografií a dvoch vysokoškolských učebníc, má sedem patentov. Dlhodobo sa venuje propagácii vedy, predovšetkým molekulárnej biológie, biotechnológie a využívaniu geneticky modifikovaných organizmov pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Od februára 2011 zastáva post prorektora najväčšej slovenskej univerzity.

 

Prorektor UK prof. J. Turňa na pôde Európskeho parlamentu

 

Slovenský eurokomisár M. Šefčovič s oceneným prorektorom UK