Absolventi Detskej Univerzity Komenského si prevzali diplomy

Bratislava 27. augusta 2014: Diplomy o absolvovaní Detskej Univerzity Komenského (DUK) si dnes na slávnostnej promócii v Aule UK prevzalo 258 detí a tým bol 12. ročník tohto populárneho podujatia ukončený. Nechýbali ani hlavní predstavitelia Univerzity Komenského, minister školstva Peter Pellegrini, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.


27. 08. 2014 10.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Deti si v Aule UK najprv vypočuli poslednú prednášku od generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., o tom, prečo sme tu. Reagoval v nej na to, prečo sa ľudia vzdelávajú, a to nielen na Detskej Univerzite Komenského. Študentom vysvetlil, ako a prečo treba poznatky deliť podľa veku študentov. Venoval sa myšlienkam slávneho učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý dával rady, ako učiť deti. Okrem toho, že vymyslel školský rok, vymyslel aj školské prázdniny, prezradil deťom Peter Plavčan.

Po prednáške nasledovala promócia, na ktorej si absolventi prevzali diplomy podobne ako ich starší „kolegovia“, tiež v historickej Aule UK.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., verí, že ani študentom budúcich ročníkov nebude chýbať detská radosť, fantázia, zvedavosť a hravosť tak, ako to preukazujú dnešní študenti DUK. „Medzi otázkami nechýbala ani neodmysliteľná študentská otázka o predĺžení prázdnin, ktorú ste pred pár dňami položili v Národnej rade SR jednému z našich dnešných vzácnych hostí – pánovi ministrovi. Možno ste sa ho na dlhšie prázdniny spýtali preto, aby ste mohli byť dlhšie študentmi našej Detskej Univerzity Komenského,“ zavtipkoval rektor UK.

Ministra školstva Petra Pellegriniho teší pretrvávajúci dlhodobý záujem o prázdninové vzdelávanie. „Verím, že viaceré poznatky zo štúdia počas tohto leta využijete aj pri vašom ďalšom štúdiu v budúcnosti na stredných, ale aj na vysokých školách,“ dodal minister.

„Vám absolventom by som rád zablahoželal k rozhodnutiu dostať sa trochu ďalej ako vaši spolužiaci. Je to správne rozhodnutie,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna.

Bližšie informácie o prednáške i celom 12. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle Našej univerzity.

Peter Plavčan z ministerstva školstva deťom prednášal o tom, prečo sa ľudia vzdelávajú, a to nielen na Detskej Univerzite Komenského.

Na ukončení DUK sa zúčastnili aj predseda BSK Pavol Frešo, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, rektor UK Karol Mičieta a minister školstva Peter Pellegrini.

258 detí si v Aule UK prevzalo diplomy o absolvovaní

Viac fotografií nájdete na Facebooku.

Foto: Vladimír Kuric