Vedenie univerzity prijalo španielsku delegáciu

Dňa 10. novembra 2011 navštívili Univerzitu Komenského v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E. José Ángel LÓPEZ JORRIN a pridelenec pre vzdelávanie Luis PARDINAS BÉJAR.


11. 11. 2011 15.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prvú oficiálnu návštevu veľvyslanca na našej univerzite prijali rektor UK prof. Karol Mičieta, prorektor UK pre rozvoj doc. Ivan Ostrovský, doc. Anna Butašová z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Magdaléna Belková z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK. Na stretnutí sa hovorilo o stave a budúcom možnom rozšírení spolupráce medzi španielskymi univerzitami a UK v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

OMV RUK

  

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike s rektorom Univerzity Komenského

Zľava: doc. Butašová z Pedagogickej fakulty UK, rektor UK prof. Mičieta, prorektor UK doc. Ostrovský a Mgr. Belková z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK

Foto: M. Kukan