Univerzita Komenského podpísala zmluvu s poľskou univerzitou v Olsztyne

Dňa 22. marca 2013 podpísali rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta a rektor Warminsko-Mazúrskej univerzity v Olsztyne prof. Ryszard Górecki zmluvu o vzájomnej spolupráci.


22. 03. 2013 13.06 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na základe uvedenej zmluvy sa budú realizovať spoločné výskumné projekty, ako aj výmena študentov a vedeckých a pedagogických pracovníkov. Zmluva bola uzatvorená na päť rokov s možnosťou opätovného predĺženia.

Rektor UK Karol Mičieta (vľavo) a rektor univerzity v Olsztyne Ryszard Górecki po podpise zmluvy