Rektor UK privítal nositeľa Pulitzerovej ceny

Joshua Friedman, prestížny reportér a prednášateľ, nositeľ Pulitzerovej ceny dnes (15. novembra 2011) zavítal na Univerzitu Komenského v Bratislave (UK), kde ho prijali rektor UK prof. K. Mičieta, prorektori UK doc. I. Ostrovský, doc. Ľ. Šlahor a vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. M. Belková.


15. 11. 2011 10.16 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dopoludňajší program J. Friedmana na UK budú tvoriť individuálne rozhovory s médiami. Popoludní o 15.00 hod. prednesie v Aule UK tému: Kto píše o krízach v čase blogerov? V prednáške ponúkne odpovede na otázky o tom, kto dnes pokrýva kľúčové svetové udalosti a ako sa mení žurnalistika, aký dopad na spravodajstvo má tendencia zamestnávať v redakciách neskúsených novinárov či ako sa menia nároky čitateľov v oblasti kvalitného spravodajstva.

Rozhovor s J. Friedmanom vám prinesieme v decembrovom čísle univerzitného spravodaja Naša univerzita.

 

Príchod J. Friedmana na akademickú pôdu UK

Rektor UK prof. K. Mičieta s nositeľom Pulitzerovej ceny J. Friedmanom

Prestížny reportér a prednášateľ Joshua Friedman s rektorom UK

Vedenie univerzity s nositeľom Pulitzerovej ceny

 

Viac fotografií na: www.facebook.com/Comenius.University

Foto: Marian Kukan