Prezident SR na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil dňa 24. októbra 2011 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.


25. 10. 2011 12.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spolu s rektorom UK Karolom Mičietom a dekanom fakulty Jozefom Masarikom si pozrel nové laboratóriá fakulty na výskum nanotechnológií. Aj takýmto spôsobom si fakulta pripomenula 50. výročie vzniku fyzikálnych katedier a oslávila aj vedu a vzdelanie 21. storočia.

Návštevy fakulty a diskusného stretnutia s akademickou obcou FMFI UK sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič a ďalší hostia.

Bližšie informácie o nových laboratóriách FMFI UK Vám prinesieme už čoskoro.

 

Videozáznam návštevy prezidenta SR:

http://www.prezident.sk/?video-archiv

 

Rektor UK prof. K. Mičieta a dekan FMFI UK prof. J. Masarik

Stretnutie na pôde fakulty

Prezident SR na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Foto: FMFI UK