Odovzdávanie ocenení študentom a pedagógom UK

15. novembra 2011 o 14.00 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


14. 11. 2011 09.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdá v utorok 15. novembra 2011 o 14.00 hod. v Rektorskej sieni UK ocenenia študentom a pedagógom Univerzity Komenského v Bratislave. Tradičné udeľovanie Akademickej pochvaly rektora UK oceneným študentom UK a Pamätného listu UK pedagógom UK sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.