Na UK sa uskutočnila inaugurácia dekana Farmaceutickej fakulty UK

Bratislava, 25. marca 2013: V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia nového dekana Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. Inaugurácia sa konala na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu FaF UK.


25. 03. 2013 11.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Ako uviedol vo svojom prejave rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Farmaceutická fakulta UK sa môže pochváliť prestížou európskej akademickej inštitúcie. Už niekoľko rokov tvoria približne tretinu všetkých jej študentov zahraniční študenti. Fakulta je súčasťou celouniverzitných excelentných pracovísk pre biomedicínsky výskum a partnerom desiatok zahraničných vedecko-výskumných pracovísk z celého sveta. „O tom, že kráča s dobou, svedčí aj jej aktuálna účasť v unikátnom medzinárodnom kooperatívnom vzdelávacom programe v oblasti výskumu a vývoja liekov a liečiv, ktorý môžu zásluhou fakulty absolvovať aj uchádzači zo Slovenska. To všetko je pre Farmaceutickú fakultu UK pridaná hodnota, ktorá zvyšuje kredit moderného a uznávaného pracoviska. Som presvedčený o tom, že všetky tieto benefity bude rozvíjať i novozvolený pán dekan – docent Pavel Mučaji, ktorý svojím inauguračným sľubom potvrdil vernosť najlepším tradíciám našej univerzity a jej fakúlt,“ dodal rektor UK.

Nový dekan FaF UK na slávnostnom podujatí povedal: „S úctou a pokorou, ale zároveň i s pocitom hrdosti preberám funkciu dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Som si plne vedomý zodpovednosti a povinností, ktoré táto funkcia so sebou prináša. Chcem ich vykonávať čestne, svedomito, zodpovedne a nadviazať tak na vyše 60-ročnú históriu a tradíciu predchádzajúcich dekanov, aby Farmaceutická fakulta aj v budúcom období naďalej prispievala k dobrému menu univerzity a aby si zachovala atraktivitu a konkurencieschopnosť pre študentov v porovnaní s farmaceutickými fakultami v okolí.“

Doc. Pavel Mučaji uspel vo voľbách kandidáta na dekana FaF UK, ktoré sa konali dňa 30. januára 2013. Post dekana, na ktorom vystriedal prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., bude zastávať do 28. februára 2017.

Slávnostný sľub dekana FaF UK: Spondeo ac polliceor

Rektor UK prof. Karol Mičieta

 

Foto: Branislav Králik

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.