Zomrel profesor Ebringer

Dňa 11. mája 2015 zomrel významný slovenský vedec Libor Ebringer, dlhoročný pracovník Prírodovedeckej fakulty UK. Zaoberal sa najmä novými účinkami antibiotík a známy bol aj propagovaním pozitívnych zdravotných účinkov bryndze. Posledná rozlúčka s ním bude dňa 18. mája 2015 o 10.45 hod. v bratislavskom Krematóriu.


Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., sa narodil 3. februára 1931 v Bratislave. Vyštudoval odbor biológia (mikrobiológia) na Prírodovedeckej fakulte UK. Od roku 1956 pracoval na tejto fakulte ako učiteľ až do odchodu do dôchodku v roku 2005. Potom na nej pôsobil ako emeritný profesor.

V oblasti výskumu prioritne dokázal existenciu fenoménu citlivosti semiautonómných bunkových organel (chloroplasty a mitochondrie) na antibiotiká a korelácie v mechanizmoch ich účinkov na baktérie a plastidy. Tento poznatok je považovaný za významný doklad o baktériovom pôvode chloroplastov a mitochondrií.

Na Slovensko v roku 1974 introdukoval nový laboratórny testovací systém na stanovovanie mutagénov a potenciálnych karcinogénov (tzv. Amesov test), ktorý začal uplatňovať pri testovaní priemyslových chemických produktov a ekotoxických látok.

V rokoch 1990 – 1992 prof. Ebringer predstavil na Slovensku problematiku probiotík. Z tejto oblasti je držiteľom dvoch patentov a autorom prvého slovenského probiotického preparátu Enterococcus forte + selén (vyrábal IVAX Pharmaceuticals). Prof. Ebringer zaviedol aj originálnu výrobu prvých napolitánových tyčiniek s aktívnymi probiotickými baktériami s obchodným názvom Dr. Ebi (vyrábal IDC Holding – Pečivárne Sereď ).

Od roku 2002 sa venoval najmä probiotickým vlastnostiam tradičnej bryndze, o ktorej dokázal, že sa vyznačuje vzácnymi zdravotne prospešnými vlastnosťami. Ebringer je považovaný za vášnivého propagátora pôvodnej, salašníckej bryndze a zdravotného významu mlieka a mliečnych produktov.