Výročná cena WHO pre doc. Bašku z JLF UK

Bratislava 9. júna 2015: Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine si dňa 8. júna 2015 prevzal výročnú cenu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za prácu v oblasti kontroly tabaku. Výročnú cenu udeľuje generálna riaditeľka WHO každý rok pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.


Výročnú cenu WHO odovzdali doc. Baškovi štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Mario Mikloši, PhD., a riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH.
 
Doc. Tibor Baška pracuje v oblasti kontroly tabaku od roku 1990. Zastupuje Slovensko vo viacerých medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa problematikou fajčenia. Viedol niekoľko reprezentatívnych štúdií o prevalencii fajčenia tabaku na Slovensku pre WHO a publikoval o nich v odbornej literatúre. Docent Baška si prevzal ocenenie na Ministerstve zdravotníctva SR pri príležitosti prezentácie Národnej správy o zdraví a správaní sa školákov veku 11 - 15 rokov v súvislosti so zdravím, v rámci ktorej spracoval kapitolu o návykových látkach.