Univerzitná kvapka krvi privítala 361 darcov

Bratislava, 11. novembra 2013: Do 4. ročníka Univerzitnej kvapky krvi 2013, ktorý v týždni od 4. do 8. novembra 2013 zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, sa zapojilo spolu 361 darcov z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov UK.


11. 11. 2013 09.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzitná kvapka krvi prebehla na 5 odberných miestach. Na prvý z nich – Právnickú fakultu UK – prišlo 51 darcov. Fakulta telesnej výchovy a športu UK privítala 56 darcov krvi. 51 darcov krvi prišlo na Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK prišlo tento humánny projekt podporiť 56 dobrovoľníkov. Posledné dva dni 4. ročníka Univerzitnej kvapky krvi patrili odberom na Prírodovedeckej fakulte UK, kam prišlo 147 darcov.

Približne štvrtinu všetkých darcov krvi tvorili študenti prvých ročníkov (88 darcov). Rovnakým pomerom boli zastúpení aj študenti končiacich ročníkov.

„Rád by som sa aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do Univerzitnej kvapky krvi. Naši študenti, pedagógovia i priaznivci opäť potvrdili, že sa dokážu spojiť pre dobrú vec,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Univerzitná kvapka krvi privítala aj tento rok množstvo prvodarcov. „Z darovania krvi som mala vždy obrovský strach. Až ako vysokoškoláčka som sa ho rozhodla prekonať a som veľmi rada, že univerzita nám takúto príležitosť vytvorila,“ hovorí študentka 2. ročníka Filozofickej fakulty UK Jana, ktorá dodáva: „Určite prídem aj na budúci rok. Nikto z nás totiž nevie, kedy bude krv potrebovať.“

Foto: Vladimír Kuric