Univerzita Komenského podporuje celoživotné vzdelávanie

Bratislava, 18. októbra 2013: Vzájomná spolupráca prispieva v súčasnosti k budovaniu silných a stabilných vzťahov v rámci celoživotného vzdelávania. Svedčí o tom aj skutočnosť, že Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) a Metodicko-pedagogické centrum (MPC) spečatia spoluprácu.


18. 10. 2013 13.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 30. októbra 2013 o 10.00 hod. podpíšu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., a generálna riaditeľka MPC Ing. Henrieta Crkoňová zmluvu o spolupráci. Podpis zmluvy sa uskutoční v Kancelárii rektora UK. Výnimočnosť spolupráce spočíva v tom, že Univerzita Komenského v Bratislave je vôbec prvou univerzitou na Slovensku, ktorá podpisuje zmluvu v oblasti celoživotného vzdelávania s priamo riadenou organizáciou Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zmluva je spojením silných a renomovaných subjektov, ktoré sú garanciou kvality, inovácie a napredovania v oblasti vzdelávania dospelých, pedagogických a odborných zamestnancov. Riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., hovorí: „Veríme, že poskytovanie vzájomných konzultácií, poradenstva a výmena skúseností povedú k inovácii a napredovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania. Táto spolupráca je prierezovým a výnimočným krokom pre všetky tri zúčastnené strany.“

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

 

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric