Univerzita Komenského opäť organizuje Univerzitnú kvapku krvi

Bratislava, 29. októbra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR už po štvrtýkrát celouniverzitnú akciu darovania krvi – Univerzitnú kvapku krvi 2013. Tento humánny projekt najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity sa bude konať od 4. do 8. novembra 2013 na 5 odberných miestach.


29. 10. 2013 11.52 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Štvrtý ročník Univerzitnej kvapky krvi sa začne na Právnickej fakulte UK (historická budova UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave) v pondelok 4. novembra 2013. V utorok 5. novembra budú môcť študenti, zamestnanci i priaznivci UK darovať krv na Fakulte telesnej výchovy a športu (Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava). V ten istý deň prebehne kvapka krvi aj na Vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (Mlynské luhy 4, Bratislava) privíta darcov krvi v stredu 6. novembra 2013. Aktuálny ročník Univerzitnej kvapky krvi uzatvorí dvojdňový mobilný odber (štvrtok a piatok 7. a 8. novembra 2013) na pôde Prírodovedeckej fakulty UK (Mlynská dolina, Bratislava).

Do minuloročnej Univerzitnej kvapky krvi sa zapojilo viac ako 350 študentov, zamestnancov i priaznivcov UK. „V uplynulých ročníkoch sa nám potvrdilo, že mnohí prvodarcovia Univerzitnej kvapky krvi sa stávajú pravidelnými darcami najvzácnejšej tekutiny. A to je aj cieľom našej dobročinnej akcie,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.


Darcovia krvi, ktorí sa zapoja do Univerzitnej kvapky krvi 2013, budú zaradení do žrebovania o parfumy z FAnn parfumérií. Priamo na mieste odberu sa darcovia krvi posilnia sladkosťami Nestlé, nápojmi spoločnosti Kofola či mliečnymi výrobkami Rajo. Darcovia navyše získajú hudobné nosiče FORZA MUSIC či poukážky na zľavu vo FAnn parfumériách. Partnerom Univerzitnej kvapky krvi je aj tento rok Dopravný podnik Bratislava.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!

Takto to vyzeralo vlani na 3. ročníku Univerzitnej kvapky krvi.

Foto: OVV RUK