Týždeň vedy a techniky na UK: náučno-vzdelávacie podujatia, prednášky, diskusie, výstavy i súťaž silákov

Bratislava, 5. novembra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa aj tento rok aktívne zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku (11. – 17. novembra 2013), ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.


05. 11. 2013 08.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na viacerých fakultách UK sa budú konať zaujímavé podujatia, ktorých cieľom je priblížiť širokej verejnosti aktuálne poznatky z oblasti vedy a výskumu na najväčšej slovenskej univerzite. Filozofická fakulta UK ponúkne vedecký seminár o inštitucionalizácii edukácie dospelých (11. novembra), fotografickú výstavu Veda (etnologická, antropologická aj muzeálna) začína v teréne, ako i sériu podujatí pod názvom Filozofia v otvorenom priestore (výstava kníh, diskusie, prednášky, workshopy; 12. novembra). Lekárska fakulta UK organizuje (15. novembra) náučno-vzdelávacie podujatie Geomagnetické pole Zeme a jeho vplyv na živé organizmy, na ktorom sa záujemcovia dozvedia o najnovších poznatkoch výskumu magnetického poľa Zeme. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK pripravila napríklad projekciu dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia (14. novembra), po ktorej bude nasledovať diskusia s Miroslavom Kusým, Františkom Mikloškom a Ondrejom Krajňákom. Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa počas Týždňa vedy a techniky uskutoční prednáška o vplyve silového tréningu na zvládanie stresu (11. novembra), ale aj súťaž Silák Challenge 2013 (13. novembra), v ktorej sa budú testovať kondičné schopnosti študentov fakulty. Pedagogická fakulta UK organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Psychológia (v) škole (14. – 15. novembra).

Súčasťou jubilejného 10. ročníka Týždňa vedy a techniky bude aj ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok. Prof. Anton Heretik z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK sa podelí o poznatky na tému: Agresivita – zlo či prirodzenosť? (14. novembra o 17.00 hod., Aula UK).

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku je aj pre našu univerzitu výborným priestorom na kontakt so širokou verejnosťou, ktorej môžeme priblížiť výsledky našich vedeckých bádaní a ich význam pre spoločnosť,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta.

Prehľad všetkých podujatí organizovaných fakultami UK pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku je k dispozícii tu.

 

Ilustračná fotografia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (autor foto: Vladimír Kuric)