Svetové striebro v logike pre Univerzitu Komenského

Bratislava, 31. októbra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa môže pochváliť významným celosvetovým úspechom. Na 22. Majstrovstvách sveta v logických úlohách (World Puzzle Championship - WPC), ktoré sa uskutočnili v čínskom Pekingu, získala striebro v kategórii jednotlivcov do 18 rokov. Striebornú medailu vybojoval študent 1. ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jakub Bahyl.


31. 10. 2013 08.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Majstrovstvá sveta pozostávali celkovo z 13 kôl, pričom tri z nich boli tímové. Osobitnou kategóriou majstrovstiev boli jednotlivci do 18 rokov, v ktorej sa porovnávali iba výsledky súťažiacich s rokom narodenia 1995 a mladších. Prvenstvo v tejto kategórii získal reprezentant Číny Qiu Yanzhe, nasledovaný striebornou pozíciou Žilinčana, študenta UK Jakuba Bahyla.

„Z vlastného konečného umiestnenia som bol neskutočne šťastný a znamená pre mňa nesmierne veľa. Ukázalo sa, že tvrdou snahou sa dá v živote docieliť skutočne všeličo. Prvýkrát som mal tú úžasnú možnosť zažiť atmosféru, kedy máte okolo seba najlepších z najlepších z celého sveta v danom odbore. A to ani nehovorím o pocitoch, aké som mal, keď som si uvedomil, že s týmito všetkými mám súperiť. Mal som obrovský rešpekt, ale zároveň ma hnala dopredu zvedavosť a potreba chopiť sa šance,“ prezrádza Jakub Bahyl.

Princíp jednotlivých individuálnych kôl spočíval v riešení veľkého množstva úloh s rozličnou náročnosťou a bodovaním. Každé kolo malo iné trvanie – od 30 do 90 minút. Súčasťou kôl boli rozmanité matematické úlohy, optimalizačné úlohy či 3D skladania útvarov. Spolu išlo o približne 130 odlišných typov úloh.

V kategórii tímov sa Slovensko umiestnilo na celkovom štvrtom mieste (z 30 zúčastnených krajín). Členom tímu, ktorý viedla reprezentačná trénerka Mgr. Blanka Lehotská, PhD., z Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK, bol aj ďalší študent UK – Matej Uher (Prírodovedecká fakulta UK).

„Teší ma, že naši študenti potvrdili svoje kvality aj v silnej medzinárodnej konkurencii. Ich mladý vek a nadšenie nám dáva predpoklad vari ešte lepších úspechov do budúcna,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Jakub Bahyl so striebrom na Majstrovstvách sveta v logike

Foto: Archív JB