Rektor UK ocenil výnimočných študentov i pedagógov

Bratislava, 12. novembra 2013: Iniciátori Interaktívneho anatomického atlasu a zároveň dobrovoľníci v ošetrovni pre bezdomovcov, organizátor fakultných akcií darovania krvi, spoluautorka inovatívnej metodiky čítania s porozumením, organizátor invenčných výtvarných dielní v detských letných táboroch či koordinátorka projektov združenia Úsmev ako dar – to je iba malá ukážka ocenených študentov Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorí si dnes z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzali akademickú pochvalu. Slávnostný akt oceňovania študentov a pedagógov UK sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.


12. 11. 2013 16.16 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na základe návrhov dekanov fakúlt UK udelil rektor UK akademickú pochvalu 31 študentom univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Rektor UK zároveň odovzdal ďakovné listy 28 pedagógom univerzity, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov UK.

„Aj tento rok som s radosťou, ale aj s patričnou hrdosťou prijal návrhy našich fakúlt na udelenie akademickej pochvaly a ďakovných listov. Medzi nimi aj iniciátorom  Interaktívneho anatomického atlasu - študentom Lekárskej fakulty UK Milanovi Sokolovskému a Dávidovi Kolářovi, ktorí počas svojho voľného času pracujú v ošetrovni Svätej Alžbety pre bezdomovcov ako sanitári; študentke Pedagogickej fakulty UK Ľudmile Rečičárovej podieľajúcej sa na tvorbe inovatívnej metodiky čítania s porozumením, ktorú bude prezentovať na kongrese Medzinárodnej asociácie pre výskum detskej reči v Amsterdame či študentke Fakulty telesnej výchovy a športu UK Petre Fašungovej aj za prvé miesta vo vytrvalostnom trojboji na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Holandsku a na Majstrovstvách sveta v Kanade,“ uviedol v slávnostnom príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Akademickú pochvalu rektora UK a ďakovné listy si prevzali na návrh dekanov fakúlt UK vybraní zástupcovia z radov študentov a pedagógov zo všetkých trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. 

Kompletný zoznam ocenených študentov a pedagógov UK (pdf súbor)

Akademickú pochvalu rektora UK si prebrala aj Ľudmila Rečičárová, študentka Pedagogickej fakulty UK.

V zozname ocenených študentov je aj Ján Horváth z Prírodovedeckej fakulty UK.

Ocenená pedagogička - prodekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., (vpravo) s kvestorkou UK Ing. Monikou Tarabovou

Foto: © Mišenka

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.