Program Nexteria Leadership Academy ukončilo 16 absolventov

Bratislava 5. júna 2015: Spolu 16 študentov zavŕšilo vo štvrtok 4. júna 2015 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK trojročný intenzívny rozvojový program Nexteria Leadership Academy. Ich úsilie prišli podporiť prezident SR Ing. Andrej Kiska, rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ako aj ďalší predstavitelia univerzity a významní hostia.


Program občianskeho združenia Nexteria, ktoré bolo založené v roku 2008 (pôvodne Manageria) manažérmi a študentmi Fakulty managementu UK, ponúka najtalentovanejším vysokoškolákom v hlavnom meste a okolí možnosť systematicky rozvíjať praktické, manažérske a líderské zručnosti.

Program Nexteria Leadership Academy trval tri roky, počas ktorých študenti navštevovali kurzy, workshopy, prednášky či mentorské stretnutia. Riešili tiež prípadové štúdie z firemnej praxe, diskutovali o odborných i kariérnych otázkach alebo pracovali na vlastných projektoch.

Snahu študentov stať sa lídrami ocenil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý vyzdvihol ambície mladých študentov. "Lídri vymyslia myšlienku. Všetci naokolo hovoria - to sa nedá, lídri však idú a dokážu veci presadiť," uviedol prezident SR.

Združenie Nexteria realizuje od svojho vzniku aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu mladých ľudí a ich prípravu do praxe. Do projektov sa doposiaľ zapojilo viac ako 3000 študentov. Nexteria organizuje pre vysokoškolákov aj kariérne podujatie Night of Chances.

Viac informácií: Nexteria