Medzinárodný deň študentov oslávi CĎV UK „medzinárodne“

Bratislava, 12. novembra 2013: Študenti Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) oslávia aj v tomto roku Medzinárodný deň študentstva.


12. 11. 2013 07.28 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zahraniční študenti CĎV UK, ktorí sa v akademickom roku 2013/2014 zdokonaľujú v slovenčine, ako aj slovenskí študenti zdokonaľujúci sa v angličtine a nemčine, pripravujú v týchto dňoch spoločne so svojimi pedagógmi zaujímavý program pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. V rámci programu bude prezentované nielen Slovensko, ale aj iné kultúry, tance, spev a zvyky najrozmanitejších krajín sveta.

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa o 13.00 hod. stretne 150 študentov CĎV UK, aby spoločne oslávili tento významný deň. V priestoroch CĎV UK (jedáleň) na ulici Odbojárov 10/a sa tak stretnú všetky kontinenty a rôzne jazyky sveta.

Na úvod sa študentom prihovoria riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Dagmar Hupková a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD. Po úvodných slovách bude nasledovať prednáška o Slovensku v podaní študentov v štátnicovom kurze angličtiny a nemčiny.

„Zahraniční študenti sa môžu tešiť na autentickú ochutnávku tradičných slovenských jedál. Študenti pochádzajúci z rôznych kútov sveta zasa prezradia Slovákom viac o svojich krajinách, kultúre, mentalite, zvykoch a tradíciách. Pestrý program dopĺňa vystúpenie účastníkov africkej komunity na Slovensku,“ uviedla riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Medzinárodný deň študentov oslávime v CĎV UK naozaj medzinárodne. Spoločné stretnutie študentov pochádzajúcich zo Slovenska, Číny, Thajska, Taiwanu, Peru, Tadžikistanu, Ruska či Ukrajiny umožní mladým ľuďom vzájomné poznanie jednotlivých krajín, komunikáciu v rôznych jazykoch a v neposlednom rade aj nadviazanie nových priateľstiev.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Ilustračná fotografia (autor: Vladimír Kuric)