LF UK spolupracuje na príprave projektu novej nemocnice

Dňa 14. mája 2015 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konalo stretnutie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., a vybraných prednostov kliník/ústavu s projektovými manažérmi novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.


Na stretnutí sa prijali základné formy a metódy vzájomnej spolupráce Lekárskej fakulty UK a Ministerstva zdravotníctva SR pri príprave projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK