Univerzita Komenského začala s reorganizáciou využívania svojho majetku v Mlynskej doline

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK začali s procesom reorganizácie využívania svojho majetku v Mlynskej doline. Je to súčasť celkovej snahy rektora Mareka Števčeka lepšie a transparentnejšie spravovať majetok univerzity.


Aktualizované dňa 9. decembra 2019

Zmluvy v študentskom meste by nemali byť prideľované na základe osobných vzťahov či minulých zásluh, ale na základe jasných kritérií. Postoj Vedenia UK a VM ĽŠ - Mlyny UK je jasný: univerzita musí pri spravovaní svojho majetku postupovať transparentne a v súlade s pravidlami dobrého hospodárenia a zároveň poskytovať kvalitné služby študentom.

V prvej fáze reorganizácie obchodných vzťahov univerzita dňa 16. 9. 2019 listom aj elektronicky odoslala výpovede subjektom unique, s. r. o., Študentská reklama, s. r. o., Ironica, s. r. o., Ironika, s. r. o., Banquet, s. r. o., a OZ Študentský svet (prevádzky Hektor, Dyana, Kraton). Dôvodmi výpovedí bolo väčšinou omeškanie s platením nájomného a platením úhrad za služby spojené s užívaním nájmu o viac ako jeden mesiac, v niekoľkých prípadoch aj užívanie predmetu nájmu v rozpore so zmluvou. Konatelia subjektov si výpoveď prebrali na prelome septembra a októbra. Žiadosti o vypratanie sme opätovne poslali koncom októbra. Následne UK po uplynutí výpovednej doby zároveň v zákonnej lehote podala na príslušný okresný súd žalobu na vypratanie nehnuteľností.

Spoločnosť unique, s. r. o., doručila dňa 12. 11. 2019 Okresnému súdu Bratislava IV návrh na vydanie neodkladného opatrenia s cieľom zdržať sa výkonu vlastníckeho práva zo strany UK. Súd neodkladné opatrenie zamietol. Strana sa odvolala a momentálne čakáme na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. Rozhodnutie súdu budeme, samozrejme, rešpektovať, ale v tejto chvíli nevidíme dôvod na zmenu nášho postoja. 

Zo 121 nájomných zmlúv, ktoré má Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK v súčasnosti uzavretých, sa výpovede v prvej fáze týkajú len menej ako 5 % z nich.  Vedenie UK je presvedčené, že tieto výpovede žiadnym spôsobom neohrozujú funkčnosť študentského mesta. 

Aj keď všetky prevádzky majú v Mlynskej doline dostatok alternatív, Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave by určite chcelo zachovať tradíciu legendárneho študentského klubu Unic, na ktorého históriu nadviazala prevádzka Unique. Chceme však, aby o využití priestorov primárne rozhodli študenti, ktorých sa to týka, a preto plánujeme usporiadať študentskú anketu. Ak obyvatelia Mlynskej doliny prejavia záujem, bude študentský klub pokračovať ďalej a prevádzkovateľa vyberieme v transparentnej súťaži. 

Zároveň nás prekvapili informácie, že jeden z našich bývalých obchodných partnerov vyberal členské príspevky od študentov aj v dobe, keď už vedel, že mu nájomný vzťah skončí. Považujeme takéto konanie za mimoriadne nezodpovedné.

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave rovnako s prekvapením sleduje, ako sa obchodné vzťahy s našimi partnermi stali témou rôznych nepravdivých dezinformácií, ohovárania a klamstiev, ktoré sa šíria cez sociálne siete. Radi by sme vyzvali našich obchodných partnerov, študentov a médiá, aby k téme pristupovali vecne a s istou dávkou kritického myslenia. 

V prípade, ak sa ktokoľvek zo študentov cíti poškodený konaním bývalých partnerov UK, vyzývame ich, aby kontaktovali priamo riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Petra Petra na adrese mlyny.sruniba.sk

Začiatkom roka 2020 plánujeme usporiadať tlačovú konferenciu, kde nový riaditeľ Peter Petro predstaví koncepciu ďalšieho rozvoja Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Aktualizované dňa 9. decembra 2019: Dňa 30. novembra 2019 uplynula OZ Študentský svet výpovedná lehota z nájomného vzťahu. Študentský svet podal návrh na neodkladné opatrenie s cieľom zdržať sa výkonu vlastníckeho práva zo strany UK. Dnes 9. decembra 2019 nám bolo doručené neodkladné opatrenie, v ktorom súd predbežne nariadil univerzite umožniť nájomcovi užívať priestory až do ukončenia sporu. Univerzita Komenského v Bratislave samozrejme rešpektuje rozhodnutie súdu, aj keď s ním nesúhlasíme. V zákonnej lehote uplatníme opravný prostriedok. Ide len o neodkladné opatrenie a sme presvedčení, že v konečnom dôsledku nám súd dá za pravdu. Univerzita musí mať právo uplatniť si svoje vlastnícke práva v situácii, keď sa k nám nájomca nespráva férovo.