Sen každého telocvikára

Školský rok 2019/2020 bude druhý v poradí, čo pracujem, cvičím a učím v krásne zrekonštruovaných a moderných priestoroch. Sen každého telocvikára...


18. 11. 2019 16.58 hod.

Doterajšie priestory na telesnú výchovu sa využívali viac ako 30 rokov bez väčšej rekonštrukcie. Veľká vďaka patrí najmä vedeniu Právnickej fakulty UK, pánovi dekanovi doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., ktorý podporil myšlienku, vďaka patrí aj nadácii SPP a v neposlednom rade by som sa chcela touto cestou poďakovať mojim kolegom Dominike Veselej, Andrejovi Kolárikovi a Lacovi Križanovi, ktorí strávili nekonečné hodiny pri realizácii tohto projektu.

Rekonštrukcia telocvične sa začala v máji 2017 a dokončená bola v decembri 2017. Nový šat dostala podlaha, obloženie a osvetlenie, pribudli hydraulické basketbalové koše, 3 bedmintonové ihriská, nové futsalové bránky. Slávnostné otvorenie haly sa uskutočnilo 15. decembra 2017 za prítomnosti pána dekana, ktorý zároveň otvoril aj tradičný futsalový turnaj o pohár dekana. Vyvrcholením podujatia bol exhibičný zápas učitelia – študenti.

O rok neskôr, v máji 2018, sme sa pustili do ďalšej fázy projektu, zrekonštruovali a zväčšili sme priestory pohybového štúdia a vznikol tak samostatný priestor na fitnescentrum, ktoré je vybavené aeróbnymi posilňovacímí strojmi (veslovací a eliptický trenažér, bežiace pásy, steppery a stacionárne bicykle) a posilňovacími vežami s nakladacími činkami. Pohybové štúdio je zmodernizované, zmizol drevený obklad, ktorý sme nahradili tzv. industriálnym štýlom. Vybavenie v podobe fitlôpt, overballov, TRX systémov, boxovacích vriec, step schodíkov a iných tréningových pomôcok tak vytvára podmienky na efektívnu prípravu hodín telesnej výchovy na vysokej úrovni. Cieľom projektu bolo zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy, čo sa nám, myslím, aj podarilo. Uskutočnenou rekonštrukciou sme dosiahli a zabezpečili požiadavky na bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia študentov a ostatných osôb využívajúcich naše priestory.

Okrem finančnej pomoci vyššie uvedených subjektov ďakujem v mene Ústavu telesnej kultúry PraF UK aj mnohým kolegom z iných katedier, ktorí neváhali vyzliecť obleky, dali sa do pracovného „mundúra“ a vlastnými rukami prispeli v rámci brigád organizovaných naším ústavom k výslednému efektu celého projektu. Vďaka patrí: doc. JUDr. Rudolfovi Kasincovi, PhD., doc. JUDr. Branislavovi Fábrymu, PhD., doc. Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD., JUDr. Hane Kováčikovej, PhD., Mgr. Martinovi Dufalovi, PhD., Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., JUDr. Jakubovi Ľorkovi, PhD., Petrovi Halanovi, JUDr. Jánovi Kováčikovi, Mgr. Richardovi Strakovi, Mgr. Olexijovi Meteňkanyčovi, Mgr. Kristiánovi Hodossymu.

Erika Rondová