Európske fondy a regionálny rozvoj

Fakulta managementu Univerzity Komenského, Európske univerzitné centrum v Nancy, Veľvyslanectvo Francúzska, Kancelária podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky a Francúzsky región Grand-Est zorganizovali 20. novembra 2019 konferenciu na tému "Európske fondy a regionálny rozvoj".


02. 12. 2019 12.13 hod.

Dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., na úvod pripomenul silnú medzinárodnú otvorenosť fakulty a dlhodobú spoluprácu s Európskym univerzitným centrom v Nancy, s ktorým zdieľa európsky záväzok. Jej riaditeľ prof. Yves Petit vyzdvihol ekonomické otázky v čase, keď Európska únia rokuje o rozpočte na obdobie 2021 – 2027, rýchle technologické zmeny a ich socioekonomický dosah na spoločnosť, na poľnohospodárstvo, priemysel a služby. Pomalý rast európskeho rozpočtu pre tento nový viacročný finančný rámec si vyžadujú optimálne využitie európskych fondov v tejto oblasti. Francúzsky univerzitný profesor na Sorbonne Alain Buzelay pripomenul etapy územnej politickej súdržnosti v Európe, hlavné pokroky, ktoré sa dosiahli, a pokrok, ktorý je ešte potrebné urobiť. Taktiež predstavil konkrétny prípad Slovenska, ktoré od vstupu do Európskej únie v roku 2004 zaznamenalo výrazný ekonomický rast, ale je naďalej poznačené silnou územnou nerovnováhou. Delegácia expertov z Veľkého východu vo Francúzsku a úradníci miestnych orgánov na Slovensku vrátane predsedu VÚC v Trnave Jozefa Viskupiča si mohli vymieňať osvedčené postupy v tejto oblasti. Študenti Fakulty managementu UK, ktorí navštevujú štúdium v rámci tzv. dvojitého diplomu spolu s Univerzitou v Lorraine, sa zúčastnili konferencie a zapájali sa do konštruktívnych diskusií.

Frédéric Delaneuville z FM UK,
spoluorganizátor konferencie