Univerzita Komenského v prvej päťstovke celosvetového rebríčka URAP

Bratislava, 24. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila aj v medzinárodnom meradle svoje významné postavenie. V celosvetovom rebríčku zostavenom na základe objektívnych kritérií za rok 2013 - University Ranking by Academic Performance (Rebríček univerzít na základe ich akademického výkonu) obsadila 495. miesto. Dokazuje to aj certifikát, ktorý univerzita obdržala od zostavovateľskej inštitúcie.


24. 02. 2014 10.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít, pričom ďalšia slovenská univerzita sa umiestnila až za hranicou tisícky (STU – 1096. pozícia).

Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete. Univerzita Komenského si v aktuálnom rebríčku (495. miesto) zlepšila svoju pozíciu z 527. miesta v roku 2012. „Umiestnenie v prvej päťstovke rebríčka je dôkazom významného vedeckého potenciálu našej univerzity. Naša vedecká aktivita je porovnateľná so svetovou špičkou,“ hodnotí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

Rebríček URAP bol prvýkrát vytvorený v roku 2009 na pôde Middle East Technical University (Ankara, Turecko). Jeho kritériá vychádzajú zo 6 objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli citované články publikované či miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce.