UK: Zmluva o praxi medikov v nemocniciach podpísaná

Bratislava, 21. marca 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNsP) dnes podpísali zmluvu o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku.


21. 03. 2014 11.52 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Za Univerzitu Komenského zmluvu podpísali rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Peter Labaš, PhD., za UNB riaditeľ MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH., a za DFNsP riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. Zmluva bude následne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Martinská fakulta – Jesseniova lekárska fakulta UK - podpísala zmluvu s nemocničným zariadením v pondelok 17. marca 2014.

„Aktuálna zmluva o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku spresňuje postavenie a zodpovednosti prednostov kliník ako vedúcich pracovísk. Som veľmi rád, že po niekoľkomesačnom úsilí a intenzívnych rokovaniach sme dospeli k výsledku, ktorý je akceptovateľný všetkými zúčastnenými stranami,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Ilustračná fotografia: JLF UK