Simulovaný súdny spor na tému manželstiev rovnakého pohlavia

28. februára a 1. marca 2014, Právnická fakulta UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava)


25. 02. 2014 09.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na regionálne finále prestížnej medzinárodnej súťaže European Law Moot Court Competition 2014 - Európsky simulovaný súdny spor (ELMC), ktoré sa uskutoční na pôde Právnickej fakulty UK dňa 28. 2. a 1. 3. 2014.

 

Vyraďovacie kolá sa uskutočnia dňa 28. 2. (piatok) od 14.15 do 17.45 hod. v Auditóriu Maximum (2. poschodie SB) a v Súdnej sieni (prízemie SB).

Semifinále sa uskutoční dňa 1. 3. (sobota) od 9.30 do 10.45 hod. a od 11.00 do 12.15 hod. v Auditóriu Maximum (2. poschodie SB) a v Súdnej sieni (prízemie SB).

Súťaž vyvrcholí veľkolepým finále dňa 1. 3. (sobota) v historickej Aule UK (1. poschodie SB) v čase od 14.30 do 16.30 hod.

ELMC patrí medzi najznámejšie medzinárodné simulované súdne spory vo svete, pričom súťaž vznikla už v roku 1988 a každoročne ju hostia renomované právnické fakulty po celom svete. Pojednávaná kauza sa zaoberá právom EÚ, keďže súťažiaci simulujú konanie pred Súdnym dvorom EÚ. Účasť v publiku počas tejto súťaže je mimoriadne inšpirujúca, vzhľadom na skutočnosť, že sa v nej predstavia najlepší študenti z významných svetových univerzít (Paris 2 – Pantheon Assas, Berlín, Amsterdam, Luxemburg, Štokholm, Madrid, Michigan, College of Europe, Lund, Utrecht, Fribourg, Lucerne). Okrem zaujímavej právnej otázky, ktorou je tento rok kontroverzná problematika manželstiev rovnakého pohlavia, diváci navyše pozorujú mladých právnikov komunikujúcich plynule v anglickom a aj francúzskom jazyku.

Náročnosť súťaže je zvýraznená aj účasťou mimoriadnych odborníkov z právnej praxe, ktorí budú v senáte o výkonoch súťažiacich rozhodovať:

  • Lorena Boix Alonso – Európska komisia
  • Tomáš Buchta – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Frank Emmert – Indiana University
  • Peter Gjortler – Riga Graduate School of Law, Lexnet European Information
  • Andrej Králik – Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Alina Lengauer – University of Vienna
  • Luisa Lourenco – European University Institute in Florence
  • Peter Pecho – Súdny dvor Európskej únie
  • Christa Tobler – University of Basel, Leiden University
  • Michal Tomášek – Univerzita Karlova v Prahe

Viac informácií získate prostredníctvom oficiálnej webovej stránky podujatia www.elmc.org alebo prostredníctvom www.flaw.uniba.sk.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje podujatie v rámci projektu „Cudzojazyčný magisterský študijný program“ (Law of European Integration and Globalization), ktorý je spolufinancovaný EÚ z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.