Biologické hodiny dôležitým faktorom pri liečbe rakoviny

Bratislava, 16. decembra 2013 – Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odhalili súvislosť medzi biologickými hodinami v ľudskom organizme a rakovinou hrubého čreva a konečníka. Toto zistenie tímu fyziológov z Prírodovedeckej fakulty UK vedenom prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., a doc. Mgr. Ivetou Herichovou, PhD., je významné z hľadiska možného presného načasovania terapie.


16. 12. 2013 09.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z výsledkov výskumu trvajúceho od roku 2004 vyplýva, že gén „period 2“ - regulujúci okrem iného aj denné rytmy, t. j. biologické hodiny - je aktívny podobne ako viaceré gény, ktoré tlmia nádorové bujnenie a majú pre pacienta ochranný účinok. Odhalenie tohto prepojenia biologických hodín organizmu s rastom nádoru podčiarkuje využitie chronoterapie (liečby využívajúcej biologické hodiny) v lekárskej praxi. „Znamená to, že v budúcnosti by liečba ochorenia, ktorým celosvetovo trpí viac ako 1,2 milióna ľudí, mohla byť presne načasovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia s čo najmenšími vedľajšími účinkami,“ hovorí prof. M. Zeman z Univerzity Komenského.

Biologické hodiny (cirkadiánne hodiny) regulujú denné rytmy. Sú to procesy, ktoré prebiehajú 24 hodín a sú synchronizované svetlom počas dňa. Je zaujímavé, že bunkový cyklus, ktorého zlyhanie je sprevádzané vznikom nádorového bujnenia, má tiež periódu približne 24 hodín.

Podľa doc. I. Herichovej ďalším novým dôležitým zistením je, že aktivita génov sa mení podľa štádia ochorenia nielen v nádorovom tkanive, ale aj v priľahlom zdanlivo zdravom tkanive. Tieto poznatky sa plánujú využiť na spresnenie dĺžky úseku, ktorý má byť pri operácii odobratý.

„Zistenia našich fyziológov predstavujú veľmi dôležitý krok na ceste k cielenejšej liečbe tohto druhu rakoviny,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Ilustračné foto (zdroj: internet)