Zmena úradných hodín Podateľne Rektorátu UK

Úradné hodiny od 1. januára 2016: v pracovné dni 8.00 - 11.00 hod. a 11.30 - 15.00 hod.


01. 01. 2016 13.51 hod.

Podateľňa Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, prízemie) je od 1. januára 2016 otvorená od 8.00 do 11.00 hod. a od 11.30 do 15.00 hod.

V čase od 11.00 do 11.30 hod. je v Podateľni RUK obedňajšia prestávka.