Vianočné želanie rektora UK

Festum Christi nati atque annum advenientem felicem et prosperum!


Na našej akademickej pôde nám približuje neodolateľnú sviatočnú atmosféru viacero ozdobených vianočných stromčekov. Rozvešané priania detí a ľudí v ťažkých životných situáciách nám tiež umožňujú podeliť sa o spoločnú radosť a potešiť tých, ktorým možno pre nás samozrejmé a ľahko dostupné veci nie sú ani samozrejmé, ani také dostupné. Máme tak vzácnu príležitosť každým splneným prianím vyčariť spokojný úsmev a šťastie v očiach. Môžeme dostať krajší darček?

Vianočné chvíle sú okamihom pohody a pokoja, a teda aj vítanou príležitosťou pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku budúcom a vysloviť svoje poďakovanie. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému 96. roku našej „unipédie“ a vytvorili tak predpoklady úspešného zvládnutia roka 2016.

Prajem vám pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov, príjemné vianočné sviatky v kruhu rodiny, priateľov a blízkych a úspešný nový rok!

Festum Christi nati atque annum advenientem felicem et prosperum!

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave