Vedenie UK navštívili predstavitelia Univerzity v Groningene

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., spolu s prorektorkou UK pre študijné veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD., prijali v piatok 8. januára 2016 v prítomnosti prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., vedúceho Oddelenia farmakologickej propedeutiky Farmaceutickej fakulty UK, predstaviteľov Lekárskej a Farmaceutickej fakulty Univerzity v Groningene: prof. Erika Boddekeho, dekana pre výskum Univerzitného centra pre medicínu a vedúceho Katedry neurológie, Dr. Martina J. Smita, riaditeľa postgraduálneho štúdia Univerzitného centra pre medicínu a prof. Dr. Roberta H. Henninga, PhD., z Katedry klinickej farmácie a farmakológie.


Prorektor UK prof. Moczo predstavil hosťom Univerzitu Komenského v Bratislave. Informoval ich tiež o novom spoločnom magisterskom študijnom programe Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Viedeň Fyzika Zeme a prorektorka UK Dr. Kovačičová ich oboznámila s výmenou študentov medzi UK a Univerzitou Groningen v rámci programu Tempus a aktuálne prostredníctvom programu Erasmus+. Obaja privítali záujem predstaviteľov druhej najstaršej holandskej univerzity, ktorá si pred dvoma rokmi pripomenula 400. výročie svojho založenia a pravidelne sa umiestňuje v stovke najlepších svetových univerzít, o rozšírenie spolupráce s Univerzitou Komenského v Bratislave predovšetkým v oblasti spoločného postgraduálneho doktorandského štúdia. Predmetom diskusie boli možnosti jeho financovania z európskych fondov, spoločné rozvíjanie vedeckého potenciálu a talentu, ale aj dohovor o vydávaní duálnych diplomov certifikovaných oboma univerzitami a otázky ich uznávania.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško