Univerzitný športovec roka 2015

Dňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov ankety Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). Univerzitným športovcom roka 2015 sa stal športový strelec Filip Marinov.


Medzi ocenenými boli aj viacerí pedagógovia Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie za prínos počas Svetovej zimnej univerziády získal podpredseda lekárskej komisie FISU a člen organizačného výboru Univerziády prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., z Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK). Ocenenie si ďalej prevzali aj PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., z FTVŠ UK za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu FTVŠ UK na vysokoškolskej lige v plávaní, kde pôsobí ako organizátor, tréner a rozhodca, a prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., z FTVŠ UK, prezidentka vysokoškolského klubu a trénerka plávania za dlhoročnú trénerskú prácu s deťmi a mládežou a za úspešnú organizačnú prácu so študentmi fakulty.

Poďakovanie za účasť na organizovaní Finále univerzít SR bolo udelené aj Mgr. Martinovi Mokošákovi, PhD., vedúcemu Katedry telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK.

Kompletný zoznam ocenených