Univerzita Komenského potešila deti v Tanzánii

Bratislava, 30. januára 2014: Hračky, ktoré vyzbierala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v najväčšej vysokoškolskej zbierke hračiek – Komenského zbierke hračiek, už majú nových „majiteľov“. Neopísateľnú radosť spôsobili deťom z jednej z najchudobnejších krajín sveta – Tanzánie.


30. 01. 2014 07.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V Komenského zbierke hračiek, ktorú organizovala najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, sa vyzbieralo viac ako 8000 hračiek. Vďaka partnerovi zbierky – prepravnej a logistickej spoločnosti DHL – boli hračky prepravené do najväčšieho mesta Tanzánie Dar es Salaam. Tu boli miestnymi úradmi niekoľko mesiacov zadržiavané v colných skladoch. Zásluhou aktívnych vyjednávaní so spoločnosťou DHL, ktorá uhradila aj všetky neoprávnene vyrubené poplatky, mohli byť hračky doručené priamo do centrály misijných staníc v Mbeya.

„Hračky priniesli úsmev na tvárach detí v oblasti Mahango, ktorú posledné roky sužuje sucho, neúroda a s nimi spojený chronický hlad. Ďalšie dostali deti v osadách Igogwe a Kisa v juhozápadnej Tanzánii neďaleko hraníc s republikou Malawi, ktoré sú viac ako tisíc kilometrov vzdialené od tanzánskych turistických oblastí. Darcovia hračiek priniesli do ich života dovtedy neznámu vec, hračku, ktorú môžu pohladiť, pritúliť, zaspávať a rozprávať sa s ňou… Priateľa, ktorý im pomôže prekonať životné útrapy a bojovať s ťažkým osudom, aký nepozná žiadne dieťa v Európe,“ povedal doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., z neziskovej organizácie International Humanity, ktorá zabezpečila distribúciu hračiek deťom.

V zbierke hračiek Univerzity Komenského, ktorá bola prepravená do Tanzánie, dominovali plyšové hračky tvoriace približne dve tretiny vyzbieraných hračiek. Tanzánske deti potešili aj rôzne druhy autíčok, bábiky, lopty, stavebnice či elektronické hračky. „Veľmi ma teší, že naši študenti, zamestnanci i priaznivci priniesli veľký kus radosti do krajiny smutne známej svojou biedou či nízkym priemerným vekom obyvateľstva,“ dodal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Partnermi zbierky hračiek boli aj rádio EUROPA 2, magazín Student Life (Eurocampus) a Dopravný podnik Bratislava.

Foto: IH