Univerzita Komenského hľadá najkrajšiu študentskú fotografiu

Bratislava, 17. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá si v tomto roku pripomína 95. výročie svojho vzniku, pripravila pri tejto príležitosti pre svojich študentov fotografickú súťaž. Od dnešného dňa – 17. februára 2014 – bude hľadať najkrajšiu študentskú fotografiu na tému Moja univerzita.


17. 02. 2014 08.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Fotosúťaž je určená všetkým študentom univerzity – bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. Za najoriginálnejšiu fotografiu ukazujúcu pozitívny vzťah študenta k svojej univerzite čaká na jej autora lákavá odmena – rok na internáte zadarmo a obed s rektorom univerzity. Fotografická súťaž potrvá dva mesiace, počas ktorých môžu študenti UK zachytiť na fotografii svoje vnímanie témy Moja univerzita. Prvých 95 študentov, ktorí sa do súťaže zapoja, automaticky získa tričko UK.

O najkrajších fotografiách rozhodne 6-členná komisia, ktorá vyberie spolu 11 fotografií. Desať autorov získa finančnú odmenu po 95 eur. Na absolútneho víťaza čaká okrem obeda s rektorom UK aj bezplatné ubytovanie (podľa výberu študenta) vo Vysokoškolskom meste  Ľ. Štúra – Mlyny UK počas akademického roku 2014/2015 (resp. vecná cena – notebook).

„Som veľmi rád, že si i touto príjemnou formou pripomenieme takú významnú udalosť, akou je vznik Univerzity Komenského, ktorá oslávi úctyhodných 95 rokov. Chcel by som teda nabádať študentov k aktivite a už teraz sa teším na obed s víťazom,“ hovorí rektor UK profesor Mičieta.

Štatút fotografickej súťaže s podrobnými podmienkami je uverejnený na webstránke UK (www.uniba.sk/fotosutaz).

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric