Univerzita Komenského bude opäť vzdelávať krajanov a cudzincov

Bratislava 2. júla 2015: Dňa 6. júla 2015 (pondelok) o 16.30 h sa v Modre uskutoční slávnostné otvorenie Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry určenej pre krajanov a cudzincov. Vzdelávací program organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Prebiehať bude počas troch týždňov (6. – 24. júla 2014) v Študijnom a kongresovom stredisku Modra-Harmónia.


V poradí už 25. ročník bude hostiť 65 cudzincov z rôznych krajín sveta ako Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Holandsko, Rusko, Veľká Británia, Egypt, Poľsko. Väčšinu z nich tvoria krajania, ktorí majú slovenských predkov, študujú slovenčinu na domovskej univerzite vo svojej krajine alebo chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.

Študenti sa popri intenzívnom jazykovom vzdelávaní dozvedia aj mnoho z kultúry súčasného Slovenska i z jeho minulosti prostredníctvom rôznych prednášok na témy slovenského folklóru, významných medzníkov v histórii Slovenska, spoločenských premien na Slovensku, jazykovedy a literatúry. Tento rok je venovaný roku Ľudovíta Štúra. Okrem toho ich čakajú poznávacie exkurzie do Modry, na hrad Červený Kameň, do Bratislavy, kde navštívia pamiatky v centre mesta, ale aj trojdňová exkurzia po Slovensku. Počas nej navštívia Bojnice, Vysoké Tatry, Banskú Štiavnicu a mnoho iných zaujímavých miest.

Na slávnostnom otvorení letnej univerzity sa zúčastní rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., predstavitelia Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, zástupcovia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia veľvyslanectiev z krajín, odkiaľ pochádzajú študenti a primátor mesta Modra. Súčasťou úvodného ceremoniálu bude aj krst novej učebnice 3, 2, 1 – Slovenčina, ktorej krstnými rodičmi budú rektor UK a riaditeľka CĎV UK.

„Verím, že letná univerzita bude pozitívnou skúsenosťou pre našich krajanov, ktorá ich obohatí a okrem slovenského jazyka spoznajú aj históriu, kultúru a mentalitu Slovákov,“ povedala riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK