Doktorandi PriF UK si prevzali cenu dekana

Bratislava 24. júna 2015: Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) za rok 2015 získali doktorandi RNDr. Lukáš Krivosudský, Mgr. Peter Barna a RNDr. Peter Troška.


Dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., udelil cenu za rok 2015 doktorandom fakulty - za špičkové publikácie. Cena bola udelená v troch kategóriách:

 

  • chemické a biologické vedy

RNDr. Lukáš Krivosudský z Katedry anorganickej chémie PriF UK (doktorand 4. ročníka v študijnom programe anorganická chémia pod vedením školiteľa prof. RNDr. Petra Schwendta, DrSc.) za štúdiu o neobvyklej rezolúcii stereoizomérov sledovanej zlúčeniny vanádu, publikovanú v renomovanom časopise Chemistry - A European Journal s impakt faktorom 5,7.

  • vedy o Zemi

Mgr. Peter Barna z Geologického ústavu SAV (doktorand 3. ročníka v študijnom programe všeobecná geológia pod vedením školiteľa RNDr. Petra Vršanského, PhD.) za prácu o senzorických štruktúrach a rekolonizácii fosílnych eocénnych švábov v Severnej Amerike, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise Annals of the Entomological Society of America.

  • aplikované prírodovedné disciplíny

RNDr. Peter Troška z Katedry analytickej chémie PriF UK (doktorand 4. ročníka v študijnom programe analytická chémia pod vedením školiteľa doc. RNDr. Mariana Masára, PhD.) za prácu o nových dôležitých biomarkeroch neurologických ochorení v telových tekutinách, publikovanú v prestížnom časopise Journal of Chromatography.