Stromček prianí Univerzity Komenského poteší ľudí v ťažkých životných situáciách

Bratislava 14. decembra 2015: Univerzitný stromček prianí – tak sa volá charitatívny projekt študentov Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorí sa rozhodli urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to dovoliť nemôžu. Študenti UK vyzbierali viac ako 200 vianočných prianí od ľudí v ťažkých životných situáciách - dlhodobo chorých detí v nemocniciach, ľudí z krízových centier a sociálnych ubytovní či detí z detských domovov a dali možnosť študentom a zamestnancom UK tieto priania splniť.


Vyzbierané priania (krátky popis priania bez bližšej identifikácie osoby obdarovaného) sú vytlačené v podobe vianočných ozdôb a zavesené na 7 stromčekoch umiestnených vo vstupných priestoroch fakúlt UK. Stromčeky sú umiestnené v Átriu Filozofickej fakulty UK (Gondova 2), v budove Právnickej fakulty UK (kde sídli aj Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie pred Aulou UK), vo vestibule Lekárskej fakulty UK (Nové teoretické ústavy, Sasinkova 4), vo vestibule spoločného sídla Farmaceutickej fakulty UK a Fakulty managementu UK (Odbojárov 10), na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (Mlynské luhy 4), na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (Bartókova 8) a v pavilóne matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (Mlynská dolina).

„Študenti a zamestnanci UK si môžu na stromčeku nájsť prianie, ktoré by chceli splniť, a následne sa prostredníctvom univerzitnej webovej stránky na splnenie tohto priania zaregistrovať. Po registrácii bude darcovi zaslaný e-mail s bližšími informáciami, ako toto prianie splniť,“ približuje iniciátorka a jedna z organizátorov charitatívneho projektu – študentka UK Bc. Mária Šormanová.

Iniciatívu študentov UK víta aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý sa rozhodol splniť hneď dve priania a podarovať auto na diaľkové ovládanie a športovú súpravu so zimnými topánkami. „S patričnou zvedavosťou, ale i nadšením som si prečítal, aké darčeky si mnohí priali – stretnúť sa a porozprávať, zahrať si s niekým Človeče, nehnevaj sa, či ísť s niekým na vianočné trhy. Teší ma, že naši študenti a zamestnanci sa môžu podieľať na splnení týchto krásnych ľudských prianí,“ hovorí rektor UK.

Okrem nemateriálnych darčekov možno nájsť v zozname prianí ľudí v ťažkých životných situáciách napríklad hračky, oblečenie či obuv.

 

Viac informácií: Univerzitný stromček prianí