Profesorka Szomolányi ocenená prezidentom SR

Prezident SR Andrej Kiska dňa 7. januára 2016 ocenil 15 slovenských osobností, ktoré si pri príležitosti Dňa Slovenskej republiky prebrali najvyššie štátne vyznamenania. Medzi ocenenými je aj prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc., z Filozofickej fakulty UK.


Profesorka Soňa Szomolányi, ktorá pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK, si prevzala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti spoločenských vied.

"Je mi cťou v mene Slovenskej republiky oceniť 15 žien a mužov, ktorí svojím dielom, svojimi skutkami a svojím poctivým úsilím uskutočňovali svoje ideály a sny. Žili a konali tak, že pomohli náš svet robiť lepším, krajším, múdrejším, humánnejším. A ktorí robili a robia česť svojej vlasti u nás doma aj za hranicami Slovenska. Vyznamenávame 15 žien a mužov. V ich príbehoch nájdeme osobnú statočnosť a veľa správnych osobných rozhodnutí. Profesionálne majstrovstvo, uplatnený talent, za ktorým je ale aj obrovské množstvo každodennej poctivej vytrvalej neúnavnej práce. V ich príbehoch nájdeme ale aj nepriazeň osudu, v dávnejšej aj nedávnej minulosti. V horších časoch, ktorým sme boli vystavení, ktoré sme však aj spoluvytvárali alebo ktorým sme sa niektorí prispôsobovali. Ale boli tu vždy ľudia, ktorí sa ideálov nevzdávali," povedal vo svojom slávnostnom príhovore prezident SR Andrej Kiska.

V zozname ocenených možno nájsť aj šansoniérku Hanu Hegerovú, hokejistu Michala Handzuša, účastníčku odboja Dalmu Špitzerovú či právnika Ernesta Valka in memoriam. Kompletný zoznam ocenených je k dispozícii na stránke Prezident.sk.


Soňa Szomolányi  sa narodila v roku 1946 v Poprade, vyrastala v Novom Smokovci. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK. V 70. a 80. rokoch pracovala na katedre sociológie, v rokoch 1992 – 1993 viedla Inštitút stredoeurópskych štúdií, neskôr pracovala na Sociologickom ústave SAV. Desať rokov viedla Katedru politológie FiF UK, kde pôsobí dodnes. Do roku 1992 pôsobila vo vedení VPN, neskôr ODÚ – VPN. Venuje sa analýze transformácie Slovenska po roku 1989.