Premiéri SR a ČR diskutovali na Univerzite Komenského o EÚ

Bratislava, 13. februára 2014: V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) dnes diskutovali premiér Slovenskej republiky Robert Fico a premiér Českej republiky Bohuslav Sobotka so študentmi a členmi Národného konventu na tému „Spoločne 10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“.


13. 02. 2014 14.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Verejné vystúpenie predsedov vlád SR a ČR na pôde najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity sa uskutočnilo v rámci Národného konventu o Európskej únii. „Som osobitne rád, že dejstvo Národného konventu venované budúcnosti Európskej únie sa odohráva práve na scéne našej národnej alma mater. Súčasne to tiež potvrdzuje, že univerzity ako chrámy vzdelanosti, vedy, výskumu a poznania majú zohrávať výraznú rolu v politickom, ekonomickom a spoločenskom živote krajín a vplývať na rozhodovanie o veciach dôležitých pre občanov i ľudstvo,“ uviedol pri otvorení podujatia rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Premiéri oboch krajín v širšej debate hodnotili a porovnávali svoje skúsenosti s členstvom v Únii. „Približne tri štvrtiny občanov Slovenska vníma ako najpozitívnejší aspekt členstva voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ... Prostredníctvom programu Erasmus absolvovalo študijný pobyt na zahraničných univerzitách už viac ako 20 000 mladých ľudí zo Slovenska. Niečo, čo sme si donedávna nevedeli ani predstaviť,“ vyzdvihol prínosy predseda vlády SR Robert Fico.

„Európa bude musieť hľadať cesty, ako si udržať konkurencieschopnosť - bez toho, aby sa v ďalších rokoch musela vzdať svojich sociálnych a ekonomických štandardov. A nie je to len o podpore vedy a  výskumu, ale aj o udržaní konkurencieschopného priemyslu,“ zhodnotil český premiér Bohuslav Sobotka.

Verejné vystúpenie premiérov SR a ČR zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Centrum pre európske záležitosti SR v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.

Rektor UK Karol Mičieta

Premiér SR Robert Fico

Český premiér Bohuslav Sobotka

Foto: Vladimír Kuric