Moderné technológie v medicíne bodovali

Bratislava 22. júna 2015: Celkovou víťazkou VII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2015 sa stala študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) Adriána Furdová, ktorá sa na konferencii prezentovala dvoma prácami. Triumfovala v konkurencii takmer 200 odborných štúdií.


22. 06. 2015 10.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta“ a „Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia“ - to sú názvy prác Adriány Furdovej z LF UK, celkovej víťazky VII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2015, ktorá získala tzv. cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza.  

Obe práce Adriány Furdovej priniesli inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy, predstavovali významnú záslužnú prácu autorky a rovnako tak jej veľkú dávku odhodlania pomáhať originálnym, ľahko dostupným spôsobom - alternatívnou diagnostikou a manažmentom očných ochorení v rozvojových krajinách.  

Konferencia (zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied) poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé ceny a navyše, možnosť publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov.

OZ PREVEDA