JLF UK: Do práce na bicykli

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) sa stala zamestnávateľom s najväčším počtom tímov zapojených do celoslovenského projektu "Do práce na bicykli". Do druhého ročníka tejto národnej kampane na podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách sa zapojilo 10 tímov JLF UK s 39 súťažiaciami, čo fakultu zaradilo na čelo rebríčka v kategórii zamestnávateľov.


Celkovo sa v tomto roku do projektu zapojilo 55 slovenských miest, 916 tímov a 2870 súťažiacich. Cyklisti najazdili spolu viac ako 372 000 kilometrov, čo by stačilo na to, aby deväťkrát obišli zemeguľu po rovníku.

V kategórii najazdených kilometrov v prepočte na počet obyvateľov získalo prvenstvo mesto Svit s 9095 najazdenými kilometrami. V kategórii mesta s najväčším počtom zapojených tímov v prepočte na počet obyvateľov zvíťazilo Štúrovo.

"Som veľmi rád, že zo 138 miest, ktoré máme na Slovensku, sa 55 miest zapojilo do tejto súťaže," uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. Navyše, súťažiac počas trvania súťaže ušetrili viac ako 94 000 kilogramov CO2.

Cieľom národnej súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Kompletné výsledky sú k dispozícii na webstránke Do práce na bicykli.