Hromadné čerpanie dovolenky na UK

V dňoch 23. decembra 2015 (streda) až 31. decembra 2015 (štvrtok) je na Univerzite Komenského hromadné čerpanie dovolenky.


V uvedených dňoch nebude otvorená ani Podateľňa Rektorátu UK sídliaca v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6. Pošta bude prijímaná od 4. januára 2016 (pondelok) – v zmenených otváracích hodinách: od 8.00 do 11.00 hod. a od 11.30 do 15.00 hod.

Upozornenie pre žiadateľov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám: žiadosti (poštou i elektronickou poštou) budú prijímané od 4. januára 2016.

***

Oznam pre návštevníkov Informačného centra UK: infocentrum je od 23. decembra 2015 do 8. januára 2016 (vrátane) zatvorené. Otvorené bude od 11. januára 2016 (pondelok).