Hľadá sa slovenský vynálezca (z Univerzity Komenského)

Podporte vedca z Univerzity Komenského v Bratislave v celoslovenskej súťaži KLUB AKČNÝCH HRDINOV - vedcov, ktorí menia svet sci-fi na skutočnosť. Súťaž vyhlásil edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Projekt prebieha do 20. 10. 2015.


19. 06. 2015 10.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pravidlá vyhlasovateľov:

V prvom ročníku interaktívnej ankety s názvom KLUB AKČNÝCH HRDINOV môže hlasovať každý, koho vek neprekročil 30 rokov.

Hlasovanie prebieha v dvoch hlavných kolách:
1. kolo - V prvom kole je vašou úlohou naštudovať profily všetkých akčných hrdinov a neobmedzene hlasovať za svojich favoritov. Online hlasovanie prebieha od 1. 6. 2015 do 20. 10. 2015.
2. kolo - V druhom kole vám priblížime 40 akčných hrdinov s najvyšším počtom hlasov ku dňu 30. 7. 2015 prostredníctvom video vizitiek. Tie budú k dispozícii od 7. 9. 2015 tu. Nezabudnite aj naďalej posielať hlasy svojim favoritom. Online hlasovanie trvá do 20. 10. 2015. Hlasovať môžete za všetkých nominovaných akčných hrdinov (teda nielen za 40 s videovizitkami).

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku oficiálne uvedieme do KLUBU AKČNÝCH HRDINOV 7 "naj" vynálezcov v hre pre rok 2015 (ktorí v online hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov) a získajú Zlatého Pipa.

Každý, kto sa zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny.

Nominovaní vedci z Univerzity Komenského:
 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Prírodovedecká fakulta UK 

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta UK

doc. RNDr. Katarína Mikušová, CSc., Prírodovedecká fakulta UK

doc. RNDr. Ján Buček, CSc., Prírodovedecká fakulta UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

RNDr. Juraj Tóth, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Roman Martoňák, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., Jesseniova lekárska fakulta UK

prof. MUDr. František Novomeský, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., Farmaceutická fakulta UK

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD., Farmaceutická fakulta UK

doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD., Farmaceutická fakulta UK

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD., Farmaceutická fakulta UK 

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, Farmaceutická fakulta UK