Dni otvorených dverí 2016 na fakultách Univerzity Komenského

Fakulty Univerzity Komenského opäť otvoria svoje dvere pre záujemcov o štúdium.


Záujemcovia o štúdium na Univerzite Komenského sa môžu informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania i o náplni jednotlivých študijných programov priamo na fakultách počas Dní otvorených dverí 2016.

Prírodovedecká fakulta UK otvorila svoje brány dňa 22. januára 2016 (piatok) od 9.00 hod.

Na Filozofickej fakulte UK sa Deň otvorených dverí konal v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10.00 do 15.00 hod.

Pedagogická fakulta UK privítala návštevníkov v sobotu 23. januára 2016 v čase od 12.30 do 15.30 hod.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK privítala záujemcov o štúdium dňa 29. januára 2016 (piatok) od 9.00 hod.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine otvorila svoje dvere v pondelok 1. februára 2016 od 9.00 hod.

Záujemcovia o štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK mali možnosť fakultu navštíviť v stredu 10. februára 2016.

<output>

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK

22. januára 2016 (piatok) od 9.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava

</output>