Bratislavskí seniori sa budú aj toto leto vzdelávať

Bratislava 19. júna 2015: Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravuje ďalší ročník obľúbenej Letnej Bratislavskej univerzity seniorov.


V pondelok 22. júna 2015 o 16.30 hod. sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutoční slávnostné podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi primátorom hlavného mesta Bratislava JUDr. Ivom Nesrovnalom a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.

Bratislavskí seniori sa budú môcť prihlasovať od 1. do 31. júla 2015 - v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (Oddelenie servisu pre občana).

Piaty ročník tejto letnej školy seniorov bude prebiehať od 4. do 13. augusta 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14.00 hod. Projekt je financovaný hlavným mestom Bratislava a mesto ho seniorom ponúka opäť zadarmo.

Tento rok sú pripravené 4 prednášky:
1. AKTUÁLNE PROBLÉMY BRATISLAVY (JUDr. Ivo Nesrovnal)
Termín: 4. 8. 2015 o 14.00 hod.
2. BRATISLAVSKÝ HRAD – KELTSKÁ AKROPOLA NA DUNAJI (PhDr. Margareta Musilová)
Termín: 6. 8. 2015 o 14.00 hod.
3. ĽUDOVÍT ŠTÚR AKTUÁLNY AJ V 21. STOROČÍ (Jozef Šimonovič)
Termín: 11. 8. 2015 o 14.00 hod.
4. PRIMACIÁLNYM PALÁCOM KRÁČALA HISTÓRIA BRATISLAVY (PhDr. Alžbeta Sopušková)
Termín: 13. 8. 2015 o 14.00 hod.